دانلود پی دی اف کتاب Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR) : Buchausgabe 2020

[ad_1]

AVR Book Edition 2019. نسخه متن رسمی انجمن کاریتاس آلمان ، شامل کلیه مقررات منطقه ای. این بدان معنی است که شما همیشه از وضعیت حقوقی فعلی مطلع هستید و می توانید بهتر طراحی و اجرا شوید. آسان ، عملی مزایای شما – eV – شامل نسخه رسمی انجمن Caritos آلمان. قطعنامه Central Coda ، قوانین AK ، دستورالعمل های پیاده سازی ، قوانین اساسی ، چارچوب MAVO – RK شمال ، شرق ، نوردراین-وستفالن ، مرکزی ، Bblu و بایرن – معتبر برای مرز و نمایه – محتوای اضافی در صفحه اصلی ما

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR) : Buchausgabe 2020