دانلود پی دی اف کتاب Richer Futures : Fashioning a New Politics

[ad_1]

در هر حیطه زندگی ، سیاست سنتی و متمرکز حزب شکست خورده است و بذر شکل جدیدی از زندگی سیاسی کاشته می شود. این امر در مسکن ، بهداشت ، آموزش ، مصرف و حمل و نقل که سیاست های عمومی انتقادات فزاینده ای را به همراه دارد ، صادق است. در عصر تفکیک اجتماعی و خودکامگی شهری ، Richer Futures پاسخی به موقع به علاقه روزافزون به اقدام خود مددکاری مبتنی بر جامعه است. این اشکال جدیدی از ارتباطات و تصمیم گیری را معرفی می کند و برنامه ای برای سیاست پایدار ایجاد می کند. مشارکت برخی از مشهورترین متفکران و نویسندگان سیاست های معاصر شهری ، فرهنگی و اجتماعی (و مبارزات) در بریتانیا امروز ادای احترام می کند. ایده ها و فعالیت های سخت کوش نویسنده و مفسر تأثیرگذار کالین وارد. این مجموعه نشاط بخش منجر به سیاست جدیدی در زمینه خودمدیریتی و سبک زندگی پایدار و آگاه از محیط زیست می شود. کن ورپول چندین کتاب در زمینه سیاست های فرهنگی شهری و مجموعه ای از گزارش های تأثیرگذار برای Comedia ، DeMoss و Department نوشته است. محیط

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Richer Futures : Fashioning a New Politics