دانلود پی دی اف کتاب Richard Wagner – recht betrachtet

[ad_1]

نویسنده – فیلسوف حقوقی و مورخ حقوق کیفری – معروف به اثر “Statsdamerung” (2007) – چهارده مقاله را در اینجا درباره کار وگنر ارائه داده است ، که وی آنها را انجام می دهد تا “به درستی بررسی کند” در این مشارکت ، به تصویر کشیدن واگنر به موضوعات ایالت و قانون پرداخته می شود (به عنوان مثال ، حقوق بشر در واگنر ، به عنوان مثال قانون اساسی ایالت به عنوان یک زندگی هنری ، حکم الهی دوئل). این کار با استفاده از یک روش آموزش دیده قانونی انجام می شود که شامل نوشته های نظری واگنر نیز می باشد (مانند نوشته های هگل و واگنر یا گریل موتیف). به این ترتیب ، تفسیر جالب موفق می شود از طرق مختلف بینش جدیدی کسب کند و بیش از هر چیز عدالت را در مورد “هنرمندان متفکر” واگنر (مانند “Meistinger” با اپرای NS Mele) به دست آورد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Richard Wagner – recht betrachtet