دانلود پی دی اف کتاب Richard III

[ad_1]

داستان ظهور و سقوط یک حاکم قاتل ، پر از دسیسه های درباریانه ، شوخ طبعی تاریک و بینش روانشناختی. ریچارد سوم پادشاه کوهان دار با فریب و آدم کشی به قدرت می رسد و برای حفظ حکومت خود کاری نخواهد کرد. اما وقتی همه کارها گفته و تمام شود ، او در این درام تاریخی که در دوران جنگ بزرگ برگزار می شود ، بهای سازهای خود را پرداخت خواهد کرد. در میان تراژدی های فراوان ، یک داستان تاریک با لمس کمدی ، ریچارد سوم ، مانند کارهای نمایشنامه نویس بزرگ ، همچنان با فرهنگ قرن بیست و یکم طنین انداز است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Richard III