دانلود پی دی اف کتاب Richard Dawkins, C. S. Lewis und die großen Fragen des Lebens

[ad_1]

زیست شناس و خدای برجسته از یک سو – ریچارد داوکینز (پرفروش ترین کتاب “Der Göttesvahan”) – سی. اس. لوئیس ، استاد ادبیات ، فیلسوف و عذرخواهی را از سوی دیگر می نویسد. در یک استدلال فرضی ، آلیستر مک گراث ، بیوفیزیکدان و متکلم مشهور دانشگاه آکسفورد به هر دو اجازه می دهد تا با رشته های مختلف مقابله کرده و عقاید خود را توضیح دهند. این در مورد اعتقاد ، اثبات و اثبات ، در مورد برتری آشکار یک جهان بینی طبیعی ، در مورد طبیعت انسان و در مورد جستجوی تغییرناپذیر معنی است. هرکسی که از تعارض بین علم و ایمان نترسد ، مجذوب این کتاب خواهد شد!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Richard Dawkins, C. S. Lewis und die großen Fragen des Lebens