دانلود پی دی اف کتاب Rice Biotechnology and Genetic Engineering : Biotechnology of Food Crops

[ad_1]

برنج یک فرصت بی نظیر برای بهبود از طریق مهندسی ژنتیک است. این کتاب جدید به بررسی دقیق تحولات گذشته و حال در مهندسی ژنتیک برنج و همچنین بررسی دقیق مواد و روشهای مهندسی ژنتیک کنونی می پردازد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rice Biotechnology and Genetic Engineering : Biotechnology of Food Crops