دانلود پی دی اف کتاب Rhythmische Illusionen. Wahrnehmung, Interpretation und Umsetzung mehrdeutiger Rhythmen

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی در گروه موسیقی از سال 2019 – موسیقی شناسی سیستماتیک ، درجه: 1.0 ، دانشگاه Osenbrook (موسسه موسیقی) ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه به این س ofال می پردازد که چگونه شنونده را در متر “اشتباه” فریب دهید آیا می توان و چگونه می توان چنین توهماتی به اصطلاح موزون را اجرا کرد. برای این منظور ، نبض ، متر و ریتم تعریف شده و نظریه های روانشناختی ادراکی مرتبط توصیف می شوند. علاوه بر این ، اشکال اساسی پیچیدگی موزون و ابهام متریک ارائه شده است. بر اساس مثالهای مختلف موسیقی ، بررسی خواهد شد که چگونه می توان توهمات موزون را در ترکیب اعمال کرد و از اشکال پیچیدگی ریتمیک و ابهام قبلی برای این امر استفاده می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rhythmische Illusionen. Wahrnehmung, Interpretation und Umsetzung mehrdeutiger Rhythmen