دانلود پی دی اف کتاب Rhyming and Spelling Dictionary

[ad_1]

این کتاب از اهداف نوشتاری و املایی استراتژی ملی سوادآموزی در مورد KS2 پشتیبانی می کند و باید والدین را برای کمک به فرزندان خود در گسترش فرهنگ لغات و رشد مهارت های نوشتاری خود جلب کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rhyming and Spelling Dictionary