دانلود پی دی اف کتاب Rhode Island: Discover Pictures and Facts About Rhode Island For Kids!

[ad_1]

رود آیلند یک ایالت کوچک است. این یک مشخصات روی نقشه است و بسیاری از مردم از آن عبور می کنند. آنها نباید این کار را انجام دهند این یک کشور کوچک با برخی از اقلام بزرگ است. چه نوع چیزهایی؟ فرزندان شما می توانند با مطالعه این کتاب همه چیز را در مورد آن بیاموزند. آن را بررسی کنید و ببینید Rhode Island چه چیزی ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rhode Island: Discover Pictures and Facts About Rhode Island For Kids!