دانلود پی دی اف کتاب Rhinoceroses: Discover Pictures and Facts About Rhinoceroses For Kids!

[ad_1]

کرگدن حیوانی است که بسیاری از مردم با آن آشنا هستند و با این حال بسیاری از ما اطلاعات زیادی در مورد آن نداریم. کرگدن چیست؟ چطور اینقدر شاخ بزرگ روی سرش بود؟ کرگدن ها چه چیزی را دوست دارند بخورند؟ چرا آنها دوست دارند شارژ کنند؟ فرزندان شما این را خواهند فهمید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rhinoceroses: Discover Pictures and Facts About Rhinoceroses For Kids!