دانلود پی دی اف کتاب Rhetorical Preaching : Studies on Rhetoric, Homiletics & Preaching

[ad_1]

هدف این کتاب نشان دادن این است که گفتمان ها ذاتاً سخنرانی های مذهبی دارند. ساده ترین استدلال این است که تصور یک خطبه بدون قصد کار دشواری است و همه سخنرانی های بین المللی طبق تعریف بلاغت هستند. این کار بر این واقعیت متمرکز است که بلاغت مسئله بلاغت ، شکل ، سبک یا بازنمایی به عنوان قدرت منسجم ذاتی گفتار نیست ، بلکه یک مهارت عملی مبتنی بر حس مشترک است که گفتار م effectiveثر را به بهینه ترین شکل ممکن تولید می کند میکند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rhetorical Preaching : Studies on Rhetoric, Homiletics & Preaching