دانلود پی دی اف کتاب Rhetoric

[ad_1]

از این کتاب می توان فهمید که در آن زمان شعارها بیشتر در دادگاه ها مورد استفاده قرار می گرفت و اینکه ارسطو چگونه سخنرانی های قضایی ، قضات و قماربازها را جشن می گیرد و گاهی در مورد قوانین تدبر می کند علاوه بر این ، بلاغت در بلاغت و سخنرانی های ستایش آمیز مورد استفاده قرار می گرفت ، در قرن جدید دیگر چندان مطرح نیست. قسمت دوم این کتاب شرح شور انسان است. ارسطو ، مثل همیشه ، عصبانیت ، مهربانی ، شرم ، ترس و سایر احساسات انسانی را به سبک خود از هر طرف بررسی کرد ، تا نشان دهد چگونه می توان احساس خاصی را در گفتار خود به مردم القا کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rhetoric