دانلود پی دی اف کتاب Rhetoric and Contingency : Aristotle, Machiavelli, Shakespeare, Blumenberg

[ad_1]

احتمال تغییر ناگهانی در زندگی انسان ، تغییر ناخواسته ، متفاوت به نظر رسیدن ، تغییر غیرمنتظره ، تغییر عمدی ، خوشبختانه حرکت ، یا به طور تصادفی پایان یافتن ، از یقین خاصی وجود دارد. از نظر تئوری ، هر انسانی توانایی باردار شدن را دارد – و این شانس ، صحنه یا این واقعیت را منتقل می کند که موضوع ممکن است غیر از این بوده باشد یا اصلاً نبوده باشد. در رابطه با سایر سبک های زندگی ، این را می توان ویژگی متمایز حیوانات نامید. این وضعیت بازی یک اتفاق روزمره است و شرط ضروری نوآوری های خارق العاده در فرهنگ و علم است: اقتضا یک وضعیت امکان پذیر برای هر هنر است – زیرا آنها به تفکر ، ساخت و کار یا دانش مربوط می شوند. اگرچه دامنه و روش آنها ممکن است متفاوت باشد ، (و) عمل حساب کردن – و بهره برداری از آن – موارد احتمالی پاسخگوی بلاغت و متحدان فیلسوفان است. در این زمینه ، ارسطو و بلومبرگ مثال زدنی هستند ، بنابراین یک طرح کلی ارائه دهید. در بین این سربرگهای دیهیانی ، متون مدرن (اولیه) و قرائتهای نزدیک که از روابط بلاغی و احتمالی برای انتخاب نویسندگان استفاده می کنند ، به هم پیوند خورده اند – از جمله La Celestina ، Machiavelli ، Shacare ، Wilde ، Fontane.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rhetoric and Contingency : Aristotle, Machiavelli, Shakespeare, Blumenberg