دانلود پی دی اف کتاب Rhapsody in Black : The Life Story of John Jasper

[ad_1]

“زندگی و وزارت جان جاسپر – مبلغ خارق العاده قرن 19 جنوبی ، که نه برای حقوق مدنی یا فعالیت سیاسی بلکه برای مسیح کار می کرد.” جمعیتی از همه کاستها برای شنیدن این خطبه برده جمع شدند! جاسپر به عنوان برده در ویرجینیا تبلیغ انجیل را آغاز كرد. حدود نیمی از تبلیغات او به عنوان یک برده و نیمی به عنوان یک انسان آزاد بود. وی تحصیلات رسمی یا آموزش مدرسه نداشت ، اما در زمان خود عالی بود. او اغلب در جلسات سیاه پوستان و سفیدپوستان جمعیت زیادی را به خود جلب می کرد. فرمانداران ، قضات ، قانون گذاران و وزرای سفیدپوست “فرهیخته” بسیار تحت تأثیر قدرت خطبه جاسپر بودند. این روز به شکل یادبودی از جان جاسپر در ششمین کلیسای Mount Zion در ریچموند ، ویرجینیا است و در همان نزدیکی نیز قبر وی با یک بنای با شکوه مشخص شده است. ”- کتابهای Grace and Truth

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rhapsody in Black : The Life Story of John Jasper