دانلود پی دی اف کتاب Reworking the Student Departure Puzzle

[ad_1]

بیش از یک چهارم دانش آموزانی که وارد م institutionsسسات چهار ساله می شوند و نیمی از آنها که وارد مدارس دو ساله می شوند در پایان سال اول خود را ترک می کنند. این پدیده به عنوان “پازل عزیمت” شناخته می شود و در طول سال ها ، مهمترین مجموعه کار در مورد حفظ دانش آموزان توسط جامعه شناس وینسنت تینتو تأمین شده است. همکاران ، از جمله خود تینتو ، هر دو رویکرد نظری و روش شناختی را برای معمای عزیمت دانش آموزان ارائه می دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reworking the Student Departure Puzzle