دانلود پی دی اف کتاب Reward-based Crowdfunding-Projekte (RBCFP). Investitionsmotivation der privaten Geldgeber : Eine verhaltensorientierte Analyse

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی از سال 2020 – دپارتمان سرمایه گذاری و امور مالی ، درجه: 1.0 ، هوچشول وزاربرگلند ، زبان: آلمانی ، چکیده: هدف از این پایان نامه شناسایی عوامل کلیدی است که بر تصمیمات سرمایه گذاری مجریان خصوصی تأثیر می گذارد و آنها اعتبار را بررسی می کنند بر اساس مطالعات تجربی بعلاوه ، وجود رفتار بازگشت گرا (به صورت سودهای مادی یا سودهای پولی) و بنابراین اقدام منطقی ، علی رغم تمام گفته های (ضد) در ادبیات ، باید در زمینه RBCF اثبات شود. دانش جمع آوری شده در درجه اول برای کمک به سازندگان پروژه های آینده و مجریان سیستم عامل های سرمایه گذاری جمعی و درک بهتر انگیزه های مربوط به حامیان به آنها است. به طور خاص ، س majorالات اصلی (برجسته) تحقیق زیر می تواند از هدف تحقیق ناشی شود: کدام یک از عوامل فردی تمایل به سرمایه گذاری در پروژه های تأمین سرمایه جمعی مبتنی بر پاداش (RBCFP) را برمی انگیزد؟ موفقیت در پروژه های تأمین مالی سرمایه گذاری انفرادی بسیار متفاوت است. در حالی که هدف بودجه چندین برابر شده است ، از طرف دیگر بسیاری از پروژه ها تقریباً هیچ حامی ندارند. خرید اهداکنندگان بالقوه نقش مهمی در موفقیت دارد. برای اینکه یک پروژه آنها را برنده کند ، مهم است که بدانیم انگیزه یا اشتیاق شرکت در CFP چیست.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reward-based Crowdfunding-Projekte (RBCFP). Investitionsmotivation der privaten Geldgeber : Eine verhaltensorientierte Analyse