دانلود پی دی اف کتاب Revue Camerounaise de psychologie 1

[ad_1]

این اولین شماره از بررسی روانشناسی کامرون ، تنوع و جهانی بودن رشته های این رشته را باز می کند. وی برای انجام محدودیت های معرفتی و عملیاتی خود ، با استناد به یک کثرت موضوعی مخصوصاً حساس ، ترجیح می دهد با س ofالات مختلفی روبرو شود. موضوعاتی که در مرکز بحث های اجتماعی قرار دارند و با دیدگاه های مختلف جهان روبرو می شوند. آنها بدبختی ، کار ، نوآوری ، زندگی مشترک ، خود و دیگران را درمان می کنند. جنبه های مختلف زندگی به صراحت کاوش ، تحلیل ، مقابله و بحث می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Revue Camerounaise de psychologie 1