دانلود پی دی اف کتاب Revolutions of the Heart : Literary, Cultural, & Spiritual

[ad_1]

Revolutions of Heart یک کتاب ژانر خم است که ادبیات ، کنشگری اجتماعی و عرفان در آن تلاقی می کنند. در این پیگیری از اولین مجموعه مقاله Labibidi ، Inc Trial: Nietzsche to Bellydancing (2010) ، نویسنده در حال تغییر یک تغییر داخلی است ، همانطور که جهان پیرامونش نیز همین کار را می کند. مراقبه های متعدد در انقلاب ها – مقاله ها ، شعرها ، فرمول ها ، گفتگوها و حتی تصاویر – قدرت ویرایشگر هنر ، اسلام هراسی و قدرت آتش آن ، انقلاب مصر و پیامدهای آن ، فرهنگ عامه آمریکا و موارد دیگر در دنیای مدرن و پیچیده ما. مجموعه ای از گفتگوهای غنی با لبابیدی و گفتگوهای مختلف تحریک آمیز وی ، موضوعات مورد بحث را از نزدیک روشن می کند. گاهی اوقات جدی ، متزلزل و شدیداً متزلزل ، این مبادلات طاقت فرسا نمودار توسعه شخصی لبابیدی ، یک متفکر وجودی خشمگین ، احاطه شده از یک زندگی ذهنی برای تعقیب شخصی است ، برای تصوف آماده است و خواستار تسلیم شدن بر تقدم معنویت است. زندگی در سطح سیاسی ، به عنوان کار یک مهاجر و مسلمان (زندگی ترامپ در آمریکای متفرق و جهان زخم خورده ما) ، انقلاب ها یک کتاب امید و شفابخشی است ، و برای تفاوت های ظریف و دلسوزی بحث می کند ، زیرا تلاش برای ارائه هنر به عنوان یک شکل . ابزاری برای دیپلماسی فرهنگی و تغییر.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Revolutions of the Heart : Literary, Cultural, & Spiritual