دانلود پی دی اف کتاب Révolutions françaises : Saint-Just et l'Invisible suivi de Les trois B. suivi de Cérémonial pour un Combat – Théâtre

[ad_1]

از اواخر قرن هجدهم تا پایان قرن نوزدهم ، امیدهای بی نظیری در جامعه فرانسه پرسه می زد. این موج فروزان خیلی سریع نام “انقلاب” را به خود گرفت ، که برای بسیاری تبدیل به یک کلمه مقدس شده است ، نوید پیشرفت و بزرگی اجتماعی در آینده. سه قطعه ای که این حجم را تشکیل می دهند مانند سه عمل فاجعه جهانی انقلاب هستند: جادوگری که از “دشمنان سرسخت” خود می ترسد ، اما به زودی “ارادت به فرزندانش” (سنت-جوست و نامرئی). نتیجه این امر بازگشت دنیای قدیم است ، علی رغم انفجارهای نهایی کنسرسیوم برابر (سه ب) و بعداً کمون پاریس (رسمی برای یک نبرد) ، نبرد نهایی انقلاب ، یک لباس سنگین با شکست تأیید شد ، اما با یک رویارویی قهرمانانه با دادگاه و آواز امید به پایان رسید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Révolutions françaises : Saint-Just et l'Invisible suivi de Les trois B. suivi de Cérémonial pour un Combat – Théâtre