دانلود پی دی اف کتاب Revolutions : A Worldwide Introduction to Political and Social Change

[ad_1]

انقلاب و فروپاشی دولت محور این کتاب مهم مهم است که برجسته ترین اصول و جهت گیری های آینده انقلاب را نشان می دهد. انقلاب های مشهوری از تاریخ (فرانسه ، چین ، روسیه) گنجانده شده است و در کشورهای در حال توسعه که چنین پرسش های مهمی را پاسخ می دهند ، آیا این انقلاب ها بسیار نادر هستند؟ ، و آینده احتمالی انقلابها. در پیوست طرح های زندگینامه ای و زندگینامه بسیاری از برجسته ترین دانشجویان انقلاب وجود دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Revolutions : A Worldwide Introduction to Political and Social Change