دانلود پی دی اف کتاب Revolutionary Waves: The Crowd in Modern China

[ad_1]

‘در طی انتقال چین از امپراطوری سلسله ای به دولت-ملت ، جمعیت به عنوان یک گروه فرسوده ظهور کرد. روشنفکران سراسر طیف ایدئولوژیک برای روشن ساختن س ofالهای خودخواهی و ملی گرایی و پیشبرد مدل های رقابتی روشنگری و انقلاب ، از هجوم مردم استفاده کرده اند. امواج اقتصادی مرکزیت جمعیت را در تخیل فرهنگی و سیاسی چین تحلیل می کند و از بازتاب های جهانی آن لذت می برد. در طیف گسترده ای از مطالعات داستان ، فلسفه ، شعر و روانشناسی. این کار میان رشته ای ، که تاریخ مطالعات ادبی ، تاریخ فکری ، نظریه انتقادی و انسان شناسی را گرد هم آورده است ، بر تعاملات غیرقابل توجیه بین اشکال علمی-اجتماعی علمی نوظهور ، شیوه های زیبایی شناختی جدید بازنمایی و تغییر الزامات سیاسی برجسته می کند. این کار از پیچیدگی های گفتمان اوباش چینی مدرن ، که مضامین و کنش های شرقی تولید می کند ، و همچنین بیان بی علاقگی را محدود می کند ، و بنابراین هر دو افق امکانات سیاسی را در دوره ظهور سیاست های گسترده تر گسترش می دهد و محدود می شود اولین بررسی عمیق زیبایی شناسی و سیاست اوباش در ادبیات و اندیشه مدرن چین س questionsالاتی را درباره وعده و بحران جامعه امواج انقلابی به وجود می آورد زیرا زندگی جمعی در پس سوسیالیست چین هماهنگ و هماهنگ است. ”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Revolutionary Waves: The Crowd in Modern China