دانلود پی دی اف کتاب Revolutionary Change and Democratic Religion : Christianity, Vodou, and Secularism

[ad_1]

در تغییر انقلابی و دین دموکراتیک ، سلوسن جوزف با تمرکز بر ایده ها و نوشته های پنج متفکر برجسته و روشنفکر عمومی: توسن لوورچر ، جوزف آنتنر فرمین ، ژاک رومان ، دانتس بلگارد و ژن پرایس ، احیای جدید و دقیق تاریخ فکری هائیتی را ارائه می دهد. -خانم این کتاب یک بحث دو جانبه را توضیح می دهد. اول ، هائیتی یک سنت فکری قوی از دوران انقلابی تا زمان پس از استعمار ایجاد کرده است ، و این تفکر هائیتی یکدست و شکستنی نیست. جوزف این ایده را مطرح می کند که بلاغت ، مفهوم نژاد ، مفهوم نژاد ، آزادی جهانی ، کثرت گرایی مذهبی ، اومانیسم سکولار ، خاص و جهانی و مضامین کلی بین رشته ای جهان وطنی ، نمایانگر سنت فکری هائیتی هستند. ثانیاً ، این کتاب همچنین بیان می دارد که روشنفکران هائیتی در قرن بیستم گفتمان دینی تولید کرده اند که می تواند نفوذ مذهبی باشد. دیدگاه های مذهبی این اندیشمندان توسط نیروهای مختلف ، ایدئولوژی ها ، سنت های دینی و مکاتب فلسفی شکل گرفته است. در همین راستا ، تجربه مذهبی مردم هائیتی را باید از نظر تعارض ، دگرجنس گرایی و کثرت گرایی از تقوای دینی درک کرد ، زیرا مردم در هائیتی به بحران برده داری ، استعمار غربی ، و امپریالیسم ، و جهانی بودن خود و انسانیت واکنش نشان دادند. نژاد مدرنیته در تلاش برای تولید مثل خود در چارچوب فرا روایت. این کتاب از بورس تحصیلی عمده (معاصر) Vodu است که اغلب توسط مطالعات آمریکای شمالی و غربی بر اساس زندگی مذهبی مردم هائیتی و اندیشمندان هائیتی مشخص می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Revolutionary Change and Democratic Religion : Christianity, Vodou, and Secularism