دانلود پی دی اف کتاب Revolution at Point Zero : Housework, Reproduction, and Feminist Struggle

[ad_1]

همانطور که فدرونی فاش کرد ، در پشت تضادهای سازمان سرمایه داری کار و کار متناقض ، یک زمین انفجاری صفر برای رویه انقلابی وجود دارد که واقعیت های روزمره تولید مثل جمعی ما بر اساس آن قضاوت می شود. مقالات جمع آوری شده در اینجا با کار سازمانی فدریچی در گوه های جنبش کارهای خانه ، قدرت و سیاست موضوعات گسترده تر اما مرتبط را برجسته می کند ، از جمله بازسازی بین المللی کار تولید مثل و اثرات آن بر تقسیم جنسی کار ، مراقبت و جهانی سازی جنس. رفته است. بحران کار ، مراقبت از سالمندان ، توسعه کار جاسوسی و سیاست عوام. این نسخه جدید و گسترش یافته شامل مقاله های منتشر نشده قبلی توسط نویسنده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Revolution at Point Zero : Housework, Reproduction, and Feminist Struggle