دانلود پی دی اف کتاب Revivalism and Social Reform : American Protestantism on the Eve of the Civil War

[ad_1]

“این جلد به عنوان” شیب جدیدی در مورد ریشه های انجیل اجتماعی “معرفی شده است ، و همین طور نیز هست. اساس مطالعه خود را روزنامه ها ، نامه ها و مطالب جمع آوری شده از هفته مذهبی و سکولار آن دوره ، [Dr. Smith] این مقاله بیان می کند که قلب انجیل اجتماعی قوی و به وضوح در اقدامات احیاگر 1840-1840 وجود داشت. مبلغان این دوره نقش مهمی در آماده سازی راه حملات به بردگی ، فقر و حرص و آز داشتند. این سهم واقعی در تاریخ مذهبی آمریکا است ، و هم خوانندگان عام و هم محققان آن را بسیار مورد توجه قرار می دهند. “- مروری بر کرکوس” بسیاری از مورخان رد پای احیاگران آمریکایی را ردیابی کرده اند که شناختن چیز جدید درباره هر کسی از این طریق دشوار است. تیموتی اسمیت ادعا کرد که وی بیش از منتقدان خود به سمت اصلاحات اجتماعی گرایش دارد. او ادعای خود را با اسناد و مدارک مشخص تأیید کرد که به روش خود پدر بشارت اجتماعی است. كتاب وی یكی از آن لحظات نادر در مطالعه تاریخ كلیسای آمریكا را نشان می داد: تدوین یك تز اصلی ، شایسته استدلالی كه از آن در طول دهه گذشته الهام گرفته و زنده مانده است. ”- مارتین ای. مارتی

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Revivalism and Social Reform : American Protestantism on the Eve of the Civil War