دانلود پی دی اف کتاب Revitalising US-Russian Security Cooperation : Practical Measures

[ad_1]

روسیه و ایالات متحده مهمترین کشورها برای بسیاری از موضوعات مهم امنیتی هستند. آنها بزرگترین زرادخانه سلاح های هسته ای جهان را در اختیار دارند ، در درگیری های بزرگ منطقه ای نقش دارند و در مقابله با تروریسم بین المللی و گسترش سلاح ها نقش اصلی دارند. علیرغم اختلافات مداوم بر سر بسیاری از س questionsالات ، منافع متقابل به طور مداوم روس ها و آمریکایی ها را بر آن داشت تا برای غلبه بر این موانع با یکدیگر همکاری کنند. این مقاله آدلفی استدلال می کند که فرصت های همکاری امنیتی بیشتر بین روسیه و ایالات متحده وجود دارد اما محدود است. نتایج کوتاه مدت در زمینه کنترل تسلیحات رسمی یا دفاع موشکی بالستیک بعید است. هر دو دولت باید گفتگوهای نظامی به نظامی خود در مورد آسیای میانه و همکاری های صنعتی دفاعی را تقویت کرده و ضد همکاری دوجانبه خود را تعمیق بخشند و به طور دو جانبه و از طریق ناتو ، برنامه های مشترک کاهش تهدید و منع گسترش سلاح های هسته ای را بهبود بخشند و یکی باید بر گسترش آن تمرکز کند. استفاده از مشوق های بیشتر بازار ، گسترش متقابل و رفتار برابر و محدود کردن پیامدهای نامطلوب اختلافات بر سر ایران ، پیشرفت را تسهیل می کند. روسیه و ایالات متحده به زودی متحدان نزدیک نخواهند شد ، اما باید بتوانند روابط امنیتی بهتری را به دست آورند ، در بیشتر موارد ، منافع مشترک آنها از کسانی که آنها را تقسیم می کنند ، بیشتر است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Revitalising US-Russian Security Cooperation : Practical Measures