دانلود پی دی اف کتاب Revisiting Aristotle’s Fragments : New Essays on the Fragments of Aristotle’s Lost Works

[ad_1]

مطالعات فلسفی و فلسفی قطعات و آثار گمشده ارسطو از دهه 1960 تا حدودی در پس زمینه افتاده است. با توجه به جهات مختلف و ابتکاری مطالعه ارسطو طی دهه های گذشته ، این امر تأسف بار است. این مجموعه از مقاله های جدید بررسی شده از جدیدترین تحولات و روندها در تحلیل ، نقد و روش مطالعه مقالات ارسطو استفاده می شود. مقاله های مختلف از آن به عنوان ابزاری برای چند پاره کردن ، پرتاب نور جدیدی بر زمینه های مختلف فلسفه ارسطو ، و ایجاد پلی بین آثار گمشده و گسترده ارسطو استفاده می کنند. قسمت اول نشان می دهد که چگونه ارسطو بخشهایی از درک خود از فلسفه را در کار “محبوب” منتشر شده خود قالب بندی می کند. قسمت دوم به مباحث تفسیر فلسفی در آثار موجود ارسطو می پردازد که می تواند با تکه پاره هایی از آثار از دست رفته وی روشن شود. این بخش به مباحث فلسفی از الهیات گرفته تا علوم طبیعی ، روانشناسی ، سیاست و شعر می پردازد. به طور کلی ، این کتاب با بررسی مجدد قطعات و ارائه اکتشافات روش شناختی جدید ، نگرشی جدید به آثار گمشده ارسطو را بیان می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Revisiting Aristotle’s Fragments : New Essays on the Fragments of Aristotle’s Lost Works