دانلود پی دی اف کتاب Rêverie du monde

[ad_1]

در این مجموعه در می یابیم که تکه هایی از وجود انسان نه تنها می تواند در سراسر وجود پراکنده شود ، بلکه می تواند موجودات و واقعیت هایی را نیز تحمل کند که تا بی نهایت گسترش می یابند و خطر بی اعتبار شدن ندارند. چشم انداز یک منظره متعالی ، مشاهده چیزی غیر معمول ، شدت احساس نسبت به یک زن ، جاذبه ایجاد شده توسط حوادث جهان ، خاطرات یک کودکی غنی و پربار واقعیت هایی هستند که در آخرین یا آخرین تفکر ما عمیق تر می شوند حافظه ما ، عمیق ترین و صمیمی ترین موجودیت ما ، به طور نامحدود و شدیدی ، و که خود را به عنوان احترام نشان می دهد. این احترام به دنیا است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rêverie du monde