دانلود پی دی اف کتاب Revenir vers le bien commun : Une notion ignorée ou mal comprise aujourd'hui

[ad_1]

امروزه در جمهوری دموکراتیک کنگو ، تصاحب خصوصی و فردگرایانه ثروت توسط یک الیگارشی کوچک ، مسئله خیر عمومی را به عنوان شکل جدیدی از دولت و فراخوانی برای زندگی به روشی جدید مطرح می کند. این مفهوم نادیده گرفته شد یا سو mis تفاهم نشده است و نیاز به توضیح دارد. با شروع از یک دید واقعی ، تاریخی و معنایی از واقعیت اجتماعی و منافع عمومی ، این اثر ارتباط اصل کالای مشترک برای صلح اجتماعی را تشخیص می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Revenir vers le bien commun : Une notion ignorée ou mal comprise aujourd'hui