دانلود پی دی اف کتاب Révélations et prophéties pour le salut de la France : Document

[ad_1]

این کتاب در مواجهه با دناتوراسیون ملت ما ، دلایل امید را در جهش معنوی خود بازگو می کند. کافی است بسیاری از پیشگویی ها درباره مقدسین کشورمان و این اتحاد را ببینیم ، که خدا برای آشکار کردن آنها در فرانسه تلاش نکرد ، به ویژه در مهمترین لحظات: “در آغاز قرن 6 ام. کلوویس پس از سقوط وارد شد از امپراتوری روم. از آنجا که خدا هرگز چیزی را بهبود نمی بخشد ، و ما می توانیم هر روز صبح باور کنیم که روح القدس مقدسین مورد نیاز ما را آماده می کند. این زمانی بود که انگلیس بقایای پادشاهی کوچک بورخس را محاصره کرد. خداوند قدیس Joan of Arc را فرستاد. این کتاب ما را به میراث معنوی ما برمی گرداند همانطور که آن را از مقدسین دریافت کرده ایم و همچنین تاریخ ما را در سطح سیاسی نیز شکل داده است. در حالی که نویسنده از بازگشت سلطنت جلوگیری نمی کند ، او همچنین تأكید می كند كه احیای واقعی تنها می تواند چنین كند. با تبدیل قلبها: “خداوند سنگی را از قبر باز می گرداند كه ایمان مردم را مانع می كند و” اراده الهی “به آنها می دهد را زنده می کند درباره نویسنده Pierre-Marie desses de Creu مبلغ ، مدرس و راهنمای حجاج است. استاد تاریخ کلیسا و دکتر الهیات (استراسبورگ) ، وی بالاتر از دکتر الهیات معنوی (فریبرگ) است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Révélations et prophéties pour le salut de la France : Document