دانلود پی دی اف کتاب Revelation : The End Times and the Never Reached

[ad_1]

Revelation ، End Times و Never Reached کتاب را از نظر مأموریت برای یافتن وحی بررسی کردند. کریس کارتر به طرز درخشان طراحی بزرگ کیهانی خدا را برای رستگاری همه بشریت ابداع می کند و بر واکنش کلیسا در زمان آخرالزمان تمرکز می کند. این یک یادآوری به موقع در جهانی آشفته است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Revelation : The End Times and the Never Reached