دانلود پی دی اف کتاب Revealing, Transforming, and Display in Egyptian Hieroglyphs

[ad_1]

این اولین سنتز در مورد نوشته های باطنی مصری است (همچنین به عنوان “رمزنگاری” نیز شناخته می شود) در پادشاهی جدید (حدود 1550–1070 قبل از میلاد). نوشتن باطنی روشی گسترده برای نوشتن هیروگلیف مصری است که در برابر رمزگشایی فوری و در جهت آشکار کردن سطوح معنایی اضافی قرار دارد. این بخش اول شامل مطالعات متخصصان اصلی این حوزه است. بخش دوم هجا با تمام علائم و ارزش های تأیید شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Revealing, Transforming, and Display in Egyptian Hieroglyphs