دانلود پی دی اف کتاب Réussir ses études universitaires en France : Guide pour les étudiants étrangers

[ad_1]

این کتاب ابتدا نحوه آمدن و تحصیل در فرانسه را توصیف می کند (انتخاب دوره ، درخواست ، گرفتن بورس و ویزا). سپس او نحوه یادداشت برداری ، کار با یک موضوع ، ساختن کارت خواندن و ارائه شفاهی را توضیح می دهد. سپس وی آزمون ، شفاهی ، پایان نامه ، دزدی ادبی و سازماندهی سیستم درجه بندی فرانسه را ارائه می دهد. سرانجام ، یافتن مسکن ، بیمه ، داشتن زندگی سالم ، سازماندهی ، مدیریت وقت و استرس شما را توصیه می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Réussir ses études universitaires en France : Guide pour les étudiants étrangers