دانلود پی دی اف کتاب Reuse of Sludge and Minor Wastewater Residuals

[ad_1]

این راهنمای عملی که با مشخصه های لجن و لجن شروع می شود ، بهبود کیفیت لجن ، گزینه های استفاده مجدد مفید ، هزینه اجرای آن و مطالعات موردی برنامه های استفاده مجدد از لجن در سراسر کشور است. روش های کم هزینه را ارائه می دهد. از معایب انتخاب سایت گرفته تا جفت شدن محصولات لجن با بازارهایشان ، این یک منبع جامع برای هر کسی است که برای ایجاد یک برنامه موفقیت آمیز استفاده مجدد از لجن کار می کند. هر گزینه پردازش لجن بصورت عمیق شامل هزینه ، مشکلات عملیاتی ، کنترل بو و کاربرد محصول لجن ارائه می شود. روشهای سنتی و نوآورانه لجن مایع ، کم آبی طبیعی و مکانیکی و کاربرد زمینی فرآیندهای تثبیت آهک به طور کامل شرح داده شده است. گزینه هایی از جمله کمپوست شمع استاتیک هوادهی ، کمپوست سازی ورمی ، کمپوست بادگیر و کمپوست داخل رگ بررسی شده است. روند استفاده مجدد از لجن و تکنیک های ابتکاری برای استفاده مجدد از لجن ، و همچنین قوانین قسمت 503 مورد بحث قرار گرفته است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reuse of Sludge and Minor Wastewater Residuals