دانلود پی دی اف کتاب Return to Ruin : Iraqi Narratives of Exile and Nostalgia

[ad_1]

با حمله آمریکا به عراق ، عراقی های خارج از کشور ، به امید بازگشت روزی به عراق بهتر ، به تبعیدی های بلاتکلیف تبدیل شدند. بازگشت به ویرانه داستان انسانی این تبعید را در متن دهه های منافع امپریالیستی آمریکا در عراق – با حمایت ایالات متحده از 1963 و کودتا و حمایت از حکومت صدام حسین در دهه 1980 ، جنگ خلیج فارس 1991 و حمله تا سال 2003 و تجارت. زینب صالح تجربیات عراقی هایی را که با چهارده سال کار میدانی در عراق لندن ملاقات کرده بود ، به اشتراک می گذارد – ارائه داستان های مالیخولیایی کمونیستی در حال رشد برای اینکه از کودکی به خیابان ها بیاید ، یک شیعه مقدس و شهرهای مقدس و خانواده هایی که رویاهای قبرها هستند و خاطرات تازه ضرر مهاجر تازه مورد آزار و اذیت خود ، صالح با تمرکز بر روی بحث میان عراقی ها در مورد معنای عراقی بودن پس از سالها آوارگی ، داستانی نوشت که در آن توصیف فضای فرهنگی عراق که قبلاً مسلط بوده و دهه های اجتماعی ، سیاسی اقتدارگرایی است ، این مرکز توجه را به تغییرات سیاسی جلب می کند. ، و اشغال در عراق. از طریق همه اینها ، این کتاب شرح می دهد که چگونه عراقی ها آینده ای را که براساس خاطرات درهم شکسته خود ایجاد می شود ، تصور و تصور می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Return to Ruin : Iraqi Narratives of Exile and Nostalgia