دانلود پی دی اف کتاب Return From Siberia

[ad_1]

یک انقلابی جوان به رهبری انقلاب بلشویک محکوم به تبعید به سیبری است. صد سال بعد ، نیاکان او داستان او را کشف کردند و آموختند که تاریخ چقدر تکرار شده است. در میانه یک کارزار سیاسی طولانی ، جان سیمون ، مشاور سیاسی دموکرات ، دست نوشته ای 100 ساله را که توسط پدربزرگش جوزف نوشته شده بود ، آشکار می کند – یک جوان انقلابی درخشان که تبعید او توسط آخرین قیصر روسیه در سیبری تازه آغاز شده است ، یک داستان خارق العاده از عاشقانه و انقلاب. بازگشت از تواریخ سیبری نه تنها رابطه خانواده سیمون با یکدیگر و گذشته است ، بلکه داستان قابل توجه یک جوان است که همه چیز را فدای آرمان های سیاسی خود کرد. با ترجمه نسخه خطی یوسف ، فصل به فصل ، خانواده سایمون عمیقاً به داستان اجدادشان کشیده می شوند – به طور خاص ، رقابت تلخ بین دو برادر ، که صحنه های رقابتی آنها از رویای آمریکایی ، مبارزات انتخاباتی را نشان می دهد. و بین آنها خروج از سیبری یک ارزیابی گاه به گاه از سیاست مدرن است و جامعه از 100 سال پیش در ایجاد یک ذهن سیاسی جوان دیده می شود. داستان واقعی مستند یک زمان خارق العاده سیاسی از تحولات سیاسی در روسیه و اروپا قبل از جنگ جهانی اول است ، در حالی که در سیاست های کنونی آمریکا و بحث های فلسفی و ایدئولوژیک فعلی در مورد مهاجرت ، سوسیالیسم دموکراتیک و سرمایه داری موازی است. فراتر از مضامین عمیق اجتماعی ، سیاسی و فلسفی ، عاشقانه و ماجراجویی ، خیانت ، رمز و راز و درگیری خانواده ها و در عصر امروز وجود دارد. بازگشت از سیبری نشان می دهد که چگونه ارتباط یک خانواده مدرن با گذشته به حل آینده آنها کمک می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Return From Siberia