دانلود پی دی اف کتاب Retroperitoneal Tumors : Clinical Management

[ad_1]

این کتاب یک بررسی جامع و پیشرفته از تشخیص و مدیریت تومورهای رتروپاریتونئال را ارائه می دهد. این روشها روشهای جراحی فعلی را برای محبت مفصل و بازسازی اندامها و ساختارهای مختلف شکم و لگن همراه با روماتیسم درمانی روشن می کند. این کتاب از سه بخش تشکیل شده است: بخش 1 دانش اولیه در مورد تومورهای رتروپاریتونئال را خلاصه می کند و مقدمه ای دقیق در مورد تشخیص و درمان ارائه می دهد ، در حالی که قسمت 2 بر روی روش های جراحی مورد استفاده برای تومورهای رتروپاریتون تمرکز دارد و روش های مشترک تومورهای رتروپاریتونئال را در مکان های مختلف توصیف می کند. سرانجام ، قسمت 3 جزئیات علت ، آسیب شناسی ، ارزیابی ، درمان و بیماری تومورهای رتروپاریتون با توجه به زیرگروه های پاتولوژیک را بیان می کند. این کتاب به عنوان یک منبع و راهنما برای آنکولوژیست های جراحی و پزشکی که با تومورهای رتروپاریتونئال کار می کنند ، طراحی شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Retroperitoneal Tumors : Clinical Management