دانلود پی دی اف کتاب Retrievals : Collected Poems

[ad_1]

«شکایات» مجموعه شعرهایی است که تجربیات شخصی را بررسی می کند ، مانند گروهی از شعرهایی که از یک مکتب کاتولیک گرفته شده است ، اما مجموعه ای از شخصیت ها ، برخی تراژیک ، برخی اجرای های کمدی و همچنین شعر از اشعار است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Retrievals : Collected Poems