دانلود پی دی اف کتاب Retribution

[ad_1]

شیث نوجوان بود که متوجه شد که قصدی برای قتل دارد. او فقط لذت برد. این قتل هیجان انگیز بود و هرچه بزرگتر می شد ، به او هدفی می بخشید. اما راشل روزی که در همسایه نقل مکان کرد ، خواستگاری را متوقف کرد. او بهترین دوست او شد. هیچ کس برای او مهمتر نبود. راشل دوست واقعی او بود تا روزی که درگذشت – وقتی شوهرش بی نیاز به هواپیما سقوط کرد و بیشتر خانواده اش را کشته. هنگامی که یک سانحه هوایی دیگر دختر زنده مانده راشل را به کام مرگ کشاند ، تشنگی دوباره از خواب بیدار می شود. همانطور که دلیل فاجعه ها را می فهمد ، او شروع به کشف یک حقیقت تلخ می کند – واقعیتی که حس هدف او را تازه می کند و او را برای انتقام از همه افراد درگیر آماده می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Retribution