دانلود پی دی اف کتاب Retreatments : Solutions for Apical Diseases of Endodontic Origin

[ad_1]

ده فصل از این جلد به س basicالات اساسی در این زمینه پاسخ می دهد و پزشكانی كه با آسیب شناسی از ریشه ریشه روبرو می شوند ، راه حل هایی دارند. هدف از این درس / اطلس ارائه روش تشخیصی و راهنمای اجرا است. برداشتن ریشه از موارد پیچیده این کتاب با بیش از 150 مورد بالینی توسط نویسندگان مشهور جهان از ملیت های مختلف غنی شده و با شمایل نگاری با کیفیت بالا ، جعبه های توسعه و الگوریتم های تصمیم گیری که یک حرفه ای را در انتخاب درمانی راهنمایی می کند ، نشان داده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Retreatments : Solutions for Apical Diseases of Endodontic Origin