دانلود پی دی اف کتاب Retief of the Red-Tape Mountain

[ad_1]

بازنشسته از اهمیت سفارشات مهر و موم آگاه بود – و لازم بود که آنها را به همین ترتیب حفظ کند! کیت لاومر نویسنده پرفروشی بود که هم نامزد جوایز هوگو و هم جوایز سحابی شد. لومر پیش از آنکه نویسنده داستان علمی شود ، افسر نیروی هوایی ایالات متحده و دیپلمات خدمات خارجی بود و در بسیاری از داستان های خود رئالیسم را مورد توجه قرار داد. یکی از ناشران واقعی داستانهای علمی

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Retief of the Red-Tape Mountain