دانلود پی دی اف کتاب Rethinking Fisheries Governance : The Role of States and Meta-Governance

[ad_1]

این کتاب به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه ایالت می تواند اقدام جمعی توسط جوامع ماهیگیر را در شیلات ارتقا دهد. این یک دیدگاه متفاوت از کار کلاسیک الینور استروم در هشت شرایط نهادی است که اقدامات جمعی را در مدیریت منابع طبیعی ارتقا می بخشد و در عوض بر نقش دولت در مدیریت مشترک شیلات تأکید می کند ، یعنی “حاکمیت فراتحکیم” مفهوم دولت محور را مخدوش می کند. این ادعا می کند که اولاً ، دولت موظف است اقدامات جمعی توسط ماهیگیران را ارتقا دهد. و ثانیا ، سیستم مدیریت شیلات فعلی دولت محور است. این مطالعه این استدلال ها را از طریق تجزیه و تحلیل سه مورد موردی در ژاپن ، ویتنام و نروژ توسعه می دهد. نویسنده همچنین با تدوین چارچوب “جامعه محور” ostrom به روشی که پاسخ آن را بیشتر به تجزیه و تحلیل ظرفیت دولت و مداخلات دولت در یک زمینه مقایسه می کند ، در ادبیات حکمرانی سهمی دارد. این کتاب مورد توجه دانشجویان و دست اندرکاران حاکمیت جهانی ، مدیریت شیلات ، مدیریت مشترک و مدیریت بحران و همچنین مدیریت شیلات قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rethinking Fisheries Governance : The Role of States and Meta-Governance