دانلود پی دی اف کتاب Rethinking European Union In A Changing World : Politics, Economics And Issues

[ad_1]

با تأسیس اتحادیه اروپا ، اهداف و سیاست ها از طریق جوامع اروپایی و اهداف و سیاست های تحت پوشش اقدامات جدید ، از جمله اتحادیه اقتصادی و پولی ، شهروندی اروپا ، امنیت عمومی و سیاست خارجی که به تدریج توسط اتحادیه اروپا معرفی شده است. اتحادیه به آرامی حرکت خواهد کرد. این پیمان به طور کلی مورد توجه قرار گرفته است. هویت اتحادیه اروپا در مقیاس جهانی نیز تغییر کرده است. در این زمینه ، اتحادیه اروپا ، با انجمن ها ، انجمن ها ، فعالیت ها و اقتدار خود ، یک ساختار سیاسی را نشان می دهد ، که یک ساختار فراملی را تشکیل می دهد. البته نمی توان گفت که این روند بدون هیچ مشکلی و جنجالی ادامه دارد. با این حال ، هنگامی که ما به روند توسعه اتحادیه اروپا نگاه می کنیم ، مشاهده می شود که این روند در چارچوب تغییر و تغییر الزامات ادامه دارد و روند به صورت پویا ادامه دارد. در این زمینه ، این مطالعه شامل سایر مطالعات در مورد توسعه اتحادیه اروپا در زمینه های مختلف سیاست است. در این مطالعات ، بررسی شده است که آیا سیاست های اتحادیه اروپا بر ساختارها ، عملکردها و کنشگران ملی تأثیر دارد یا خیر ، و در صورت وجود ، چگونه و تحت چه شرایطی روشن شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rethinking European Union In A Changing World : Politics, Economics And Issues