دانلود پی دی اف کتاب Rethinking Conflict at the Margins : Dalits and Borderland Hindus in Jammu and Kashmir

[ad_1]

این کتاب از روایات آکادمیک سنتی درباره وضعیت درگیری در جامو و کشمیر دور می شود و با تمرکز بر کشمیر تا منطقه جامو بحث را گسترش می دهد. به طور کلی ، این واکنش منطقه کشمیر تحت سلطه مسلمانان است – به ویژه مشاجره آن از طبیعت هژمونیک و جذب شده دولت هند – که توجه محققان را به خود جلب می کند. منطقه جامو تحت سلطه هندوها که از بسیاری جهات تحت تأثیر درگیری ها قرار گرفته است ، همچنان در سایه باقی مانده است. این کتاب در تلاش است تا با ردیابی درگیری ها در منطقه جامو به این خلا مهم آموزشی بپردازد. این کتاب علاوه بر توضیح دولت های “ارتجاعی” ضد ملی گرایانه “هندوها از بخشهای خاصی از جامعه جامو ، همچنین بر نارضایتی های واقعی مردم و دیدگاه های آنها در مورد ایدئولوژی حاکم” کشمیر محور “تأکید می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rethinking Conflict at the Margins : Dalits and Borderland Hindus in Jammu and Kashmir