دانلود پی دی اف کتاب Rethinking Christmas : Poems for Advent and Christmas

[ad_1]

تخیل در شعرهایی که در اینجا آمده نقش مهمی دارد. ما نمی دانیم مردم در Advent چه انتظاری دارند یا چه پیش بینی می کنند ، اما می دانیم که بسته به وضعیت زندگی فرد: فقیر ، بی خانمان ، جنگ ، ثروتمند ، ناامید یا زخمی ، می تواند اساساً متفاوت باشد. کسی که منتظر می ماند ماهیت آمدن مسیح را تغییر نمی دهد ، اما تأثیر زیادی بر نحوه دریافت مسیح دارد. یک چیز کاملاً واضح است: این عشق به خداست که در این کودک ، فرزند صلح و حسن نیت ، بر روی زمین نازل می شود. اگر کسی منتظر این چیزها نباشد ، جشن او شاید ارزشمند باشد ، اما بسیار اشتباه است. این اشعار تصور می کنند که ظهور و کریسمس چیست و چه می تواند باشد. چگونه می توان آنها را با چشم فقرا و حاشیه نشینان دید؟ چگونه می توان با نگرانی تجاری به آنها نگریست؟ چگونه آنها را اشتباه درک می کنند؟ کریسمس وقتی زنگوله ای در روز کریسمس به صدا در می آید ، و یک ساختمان کلیسا خراب شده و برج باقی مانده فقط ناقوس است یعنی چه؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rethinking Christmas : Poems for Advent and Christmas