دانلود پی دی اف کتاب Rethinking Athens Before the Persian Wars : Proceedings of the International Workshop at the Ludwig-Maximilians-Universität München (Munich, 23rd–24th February 2017)

[ad_1]

در سال های اخیر ، با توجه به کشفیات چشمگیر باستان شناسی ، علاقه دانشمندان به آتن باستان جلب شده است. بقایای موجود ، که برای ارزیابی مجدد مترادف مطالب جدید از شهر پیش از کلاسیک درخواست شده است ، تفسیر و رویکردهای روش شناختی قبلی را نشان می دهد ، زیرا سابقه متراکم مراحل بعدی تاریخی ، مفهوم آتن را قبل از جنگ های پارسی شکل داده است. کارگاه بین المللی ، که در فستیوال سال 2017 در دانشگاه لودویگ-ماکسیمیلیونس-مانتن Ludwig-Maximilions برگزار شد ، از شرکت کنندگان خود دعوت کرد تا دوباره برای آتن شروع کنند. مقالاتی که در این بخش گردآوری شده با هدف زیر س toال بردن رویکردهای سنتی و ارائه چارچوبی چند رشته ای برای بحث در مورد شهادت نامه های باستان شناختی ، ادبی و مصوری است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rethinking Athens Before the Persian Wars : Proceedings of the International Workshop at the Ludwig-Maximilians-Universität München (Munich, 23rd–24th February 2017)