دانلود پی دی اف کتاب Rethink Your Self : The Power of Looking Up Before Looking In

[ad_1]

به قلبت گوش کن. تو خودت شما کافی هستید ما این شعارها را می پذیریم ، اما اگر این مسیر به سوی سعادت شخصی به بن بست منجر شود چه می کنیم؟ Trevin Wax در کتاب Rethink Your Self شما را ترغیب می کند تا در مورد برخی از مفروضات رایج درباره هویت جامعه ما و راه رسیدن به خوشبختی تجدید نظر کنید. بیشتر افراد ابتدا هویت و هدف خود را با بررسی خواسته های خود (خواسته هایشان) ، سپس نگاه به اطراف (برای بیان منحصر به فرد خود) و سرانجام – شاید (افزودن بعد معنوی به زندگی) تعریف می كنند. در مورد خود تجدید نظر کنید ، یک رویکرد ضد شهودی را پیشنهاد می کند: تماشای قبل از تماشا. تنها وقتی می آموزیم که برای چه کسانی ساخته شده ایم ، هدف واقعی خود را کشف می کنیم و بهترین فرد خود می شویم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rethink Your Self : The Power of Looking Up Before Looking In