دانلود پی دی اف کتاب Resurrection : Texts and Interpretation, Experience and Theology

[ad_1]

مسیحیت به قیام حضرت مسیح بستگی دارد ، اما ادعای مربوط به قیام عیسی مسیح مورد اختلاف است. این کتاب که توسط یک محقق عهد جدید و یک متکلم سیستماتیک به صورت ترکیبی نوشته شده است ، شرایط ادعا را توسعه می دهد. این متون مربوطه و تفسیرهای احتمالی آنها را برای نشان دادن تفاوت های ظریف و مسیرهای مختلف در مواد تجزیه و تحلیل می کند و با بورس تحصیلی عهد جدید درگیر می شود. تصویر در حال ظهور این است که نویسندگان عهد جدید سعی کردند با این واقعیت کنار بیایند که چگونه ادعا می کنند که عیسی از مرگ مرده است. اما این کتاب در اینجا متوقف نمی شود: حتی با درخواست مطالب تجربی که ایمان به معاد را ایجاد می کند. سندونز و هاینریشسن استدلال می کنند که چیزی به نام تجربه رستاخیز که در عهد جدید گزارش شده است وجود ندارد – فقط تجربه یک مقبره خالی و حضور عیسی مسیح ، که زنده شده است. بنابراین ، رستاخیز به عنوان مقوله ای تبیینی برای تجربیات پس از عید پاک ظاهر می شود و تنها با توجه به فئودالیسم عیسی و محتوای کامل متن او قابل درک است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Resurrection : Texts and Interpretation, Experience and Theology