دانلود پی دی اف کتاب Resurrection in Retrospect : A Critical Examination of the Theology of N. T. Wright

[ad_1]

در سال 2003 ، دانشمند عهد جدید انگلیس ، NT رایت ، کتاب “معاد پسر خدا” را منتشر کرد و تأکید کرد که باید از قیام مسیح به عنوان یک واقعه تاریخی به طور کامل استفاده شود – دلیل تاریخی و تحقیقات انتقادی – تاریخی. این کتاب به طور انتقادی به استدلال های رایت می پردازد. پیتر کارنیل گسلهایی را با این بینش که قیامت را باید لزوماً عیسی فهمید همانطور که از یک جهان مرده فضا و زمان در یک بدن فیزیکی و مادی نشان داده است. کارنلی استدلال می کند که رستاخیز مسیح آموزه ای از خداوند است ، که لزوماً باید نه تنها با منطق بلکه با ایمان تصاحب شود. شواهد مربوط به وقایع گذشته را فقط می توان به صورت گذشته نگر شناخت. با این حال ایمان عید پاک باید با یک واقعیت تجربی امروزی سازگار شود – آنچه سنت پل روح زندگی در مسیح عیسی می نامد (روم 8: 2). توجه به هویت روح در ایمان به عنوان حضور زنده در مسیح را می توان در این کتاب در جلد همراه یافت: بازسازی ایمان رستاخیز.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Resurrection in Retrospect : A Critical Examination of the Theology of N. T. Wright