دانلود پی دی اف کتاب Resurrection and Spirit : From the Pentateuch to Luke-Acts

[ad_1]

رسولان افرادی پر روح هستند که پیامی برای تبلیغ دارند: رستاخیز خداوند عیسی. مضامین رستاخیز و روح وقتی به پنتیکاست تبدیل می شوند که پیتر با جسارت اعلام می کند که مسیح زنده شده روح القدس را بیرون راند. مرحله جدیدی در تاریخ رستگاری آمده است ، اما آیا کاملاً جدید است؟ همانطور که مشخص شد ، مفهوم رستاخیز اصلاً چیز جدیدی نیست – خیلی بیشتر از آنچه بسیاری از مردم تصور می کنند برمی گردد و ریشه در پنجگانه دارد. در همین زمان ، روح القدس از ابتدا برنامه خدا را به عهده داشته است. وقتی این دو موضوع باطنی بر روی لبهای پیتر در Petercaste قرار می گیرند ، هزاران نفر ناگهان متوجه می شوند که عیسی کیست. آنها تعالیم اصلی لوقا را می پذیرند: عیسی خداوند و مسیح است. Resurrection and the Spirit این دو مضمون لوکان را از Pentateuch به Luke-Acts می برد و خواننده را به کشف عمق قدردانی جدیدی از عیسی ، خداوند و مسیح دعوت می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Resurrection and Spirit : From the Pentateuch to Luke-Acts