دانلود پی دی اف کتاب Restructuring and Privatization in Central Eastern Europe: Case Studies of Firms in Transition : Case Studies of Firms in Transition

[ad_1]

این جلد مواردی از مطالعه بانک جهانی در مورد شرکتهای صنعتی دولتی در لهستان ، مجارستان و جمهوریهای چک و اسلواکی را نشان می دهد. موضوعات تحت پوشش عبارتند از: ساختار صنعت ؛ تاریخچه شرکت و ترکیب محصولات و الگوی فروش.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Restructuring and Privatization in Central Eastern Europe: Case Studies of Firms in Transition : Case Studies of Firms in Transition